Adborth a chysylltu

Adborth

A ydych chi am gael ateb?

Dim ond i ateb eich neges y byddwn ni’n defnyddio eich cyfeiriad e-bost

Ni allwn anfon eich adborth ymlaen at y bobl wnaeth ddechrau deiseb na roi sylwadau ar y syniadau sy’n cael eu trafod mewn deiseb benodol

Cysylltu

E-bost

Gallwch anfon e-bost uniongyrchol at y Pwyllgor Deisebau.

Gallant eich helpu i ddeall sut mae’r Senedd yn ymdrin â deisebau. Gallant hefyd ddarparu templed i chi ei ddefnyddio wrth gasglu llofnodion ar bapur a helpu gyda rhai o’r problemau technegol allai godi wrth i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn. Ni allant anfon eich adborth ymlaen at y bobl wnaeth ddechrau deiseb na roi sylwadau ar y syniadau sy’n cael eu trafod mewn deiseb benodol.

E-bost: deisebau@senedd.cymru

Ffôn

Canolfan Gyswllt y Senedd sy’n ymdrin â galwadau ffôn.

Gallant eich helpu i ddeall sut mae’r Senedd yn ymdrin â deisebau. Ni allant helpu gyda phroblemau technegol wrth i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, anfon eich adborth ymlaen at y bobl wnaeth ddechrau deiseb na roi sylwadau ar y syniadau sy’n cael eu trafod mewn deiseb benodol.