Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 28 Medi 2022

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016
’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 ’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 ’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 ’ yn senedd.cymru

 2. Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 29 Mehefin 2022

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Achub yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Rhaid i Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg gadw gofal brys 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos, dan arweiniad meddyg ymgynghorol’ yn senedd.cymru

 3. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 25 Mai 2022

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (14)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb