Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 3 Mawrth 2021

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Blaenoriaethu athrawon, a staff ysgolion a gofal plant ar gyfer brechiadau COVID-19’ yn senedd.cymru

 2. Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 3 Mawrth 2021

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Rhowch y Brechlyn COVID i Swyddogion yr Heddlu fel blaenoriaeth’ yn senedd.cymru

 3. Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 20 Ionawr 2021

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (26)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (17)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb