Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

 1. Newid i wyliau ysgol yr haf!

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Tachwedd 2020

 2. Rhowch rymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai yn ardaloedd gwledig a thwristaidd Cymru.

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 23 Tachwedd 2020

 3. Rhowch gefnogaeth ariannol i fusnesau Lletya Anifeiliaid Anwes.

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 22 Tachwedd 2020

Gweld pob deiseb a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau (118)

Os bydd deiseb yn casglu 5,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 11 Tachwedd 2020

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud ’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud ’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Caniatewch i archfarchnadoedd werthu eitemau “nad ydynt yn hanfodol” yn ystod y cyfyngiadau symud ’ yn senedd.cymru

 2. Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru.

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 4 Tachwedd 2020

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru. ’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru. ’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Ei gwneud yn orfodol i hanesion pobl dduon a POC y DU gael eu haddysgu yng nghwricwlwm addysg Cymru. ’ yn senedd.cymru

 3. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 4 Tachwedd 2020

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i greu corff cyffredin o wybodaeth am Hanes Cymru fydd pob disgybl yn ei ddysgu’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (19)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (16)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb