Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 13 Ionawr 2021

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Cadwch gampfeydd ar agor ac ystyriwch eu bod nhw mor bwysig â siopau, os cyflwynir cyfyngiadau symud cenedlaethol unwaith yn rhagor.’ yn senedd.cymru

 2. Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 13 Ionawr 2021

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Dylid agor cyrsiau golff gan eu bod yn chwarae rôl hanfodol o ran gwella iechyd corfforol ac iechyd meddyliol’ yn senedd.cymru

 3. Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 13 Ionawr 2021

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Cynyddwch nifer y bobl sy'n cael bod mewn mannau awyr agored fel y gall pob tîm yng Nghymru ailddechrau chwarae pêl-droed’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (23)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (17)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb