Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 1 Mai 2024

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru’ yn senedd.cymru

 2. Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 8 Mai 2024

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Diwygio Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Cymru 2021’ yn senedd.cymru

 3. Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 31 Ionawr 2024

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (28)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb