Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 8 Mawrth 2023

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Gwahardd rasio milgwn yng Nghymru’ yn senedd.cymru

 2. Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 7 Rhagfyr 2022

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Cyfraith Mark Allen – rydym ni am weld gorsafoedd cortyn taflu o amgylch pob safle dŵr agored yng Nghymru’ yn senedd.cymru

 3. Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 30 Tachwedd 2022

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Rhaid gwarchod mynyddoedd unigryw Cambria yng Nghanolbarth Cymru drwy eu dynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (18)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb