Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

 1. Gwahardd gwerthu e-sigaréts untro

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Rhagfyr 2023

 2. Bathodyn glas gydol oes i unigolion sydd â diagnosis gydol oes

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Rhagfyr 2023

 3. Rydym am i gymorthdaliadau fferm gael eu hymestyn i arddwyr bach a garddwyr marchnad.

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 28 Tachwedd 2023

Gweld pob deiseb a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau (71)

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 22 Tachwedd 2023

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ yn senedd.cymru

 2. Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 18 Hydref 2023

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Dylid gwneud cynlluniau rheoli cadwraeth yn orfodol ar gyfer henebion cofrestredig sydd mewn perygl fel Castell Rhiw'r Perrai’ yn senedd.cymru

 3. Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 13 Medi 2023

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndŵr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (24)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb