Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 31 Ionawr 2024

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Dylid darparu cynnig cyfatebol yng Nghymru i’r cynnig gofal plant newydd yn Lloegr, sef 15 awr, ar gyfer plant 2 flwydd oed o fis Ebrill 2024’ yn senedd.cymru

 2. Dylid cynnig yr un cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i rieni sy'n gweithio yng Nghymru â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 31 Ionawr 2024

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Dylid cynnig yr un cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i rieni sy'n gweithio yng Nghymru â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Dylid cynnig yr un cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i rieni sy'n gweithio yng Nghymru â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Dylid cynnig yr un cymorth ariannol ar gyfer gofal plant i rieni sy'n gweithio yng Nghymru â’r hyn sydd ar gael yn Lloegr’ yn senedd.cymru

 3. Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 22 Tachwedd 2023

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Cyflwyno mesurau diogelwch cynhwysfawr ar gyffordd 'Mynegbost' yr A477’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (26)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb