Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

 1. Rhyddid i Roi Gwaed

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 7 Awst 2020

 2. Caniatáu i adeiladau eglwysi ailagor – er enghraifft, ar gyfer addoli ar y cyd

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Awst 2020

 3. Gwnewch y sector manwerthu’n gwbl hygyrch i bobl anabl

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 3 Awst 2020

Gweld pob deiseb a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau (97)

Os bydd deiseb yn casglu 5,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 8 Gorffennaf 2020

  Gwyliwch y ddadl ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad yn senedd.cymru

  Darllenwch y gwaith ymchwil yn senedd.cymru

 2. Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 6 Tachwedd 2019

  Gwyliwch y ddadl ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad yn senedd.cymru

 3. Datgan Argyfwng Hinsawdd a gosod targedau di-garbon ym mhob polisi

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 19 Mehefin 2019

  Gwyliwch y ddadl ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (15)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (13)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb