Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 25 Mai 2022

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Darparu llwybr clinigol, gofal meddygol, ac arbenigwyr i bobl â Syndrom Tourette yng Nghymru’ yn senedd.cymru

 2. ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 16 Chwefror 2022

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘ARBED YR HEN YSGOL GANOLRADD I FERCHED Y BONTFAEN RHAG EI DYMCHWEL’ yn senedd.cymru

 3. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 19 Ionawr 2022

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (12)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb