Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

Os bydd deiseb yn casglu 5,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Mynnu Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol nawr ynghylch gwaredu mwd wedi’i halogi’n radiolegol yn nyfroedd Cymru.

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 21 Hydref 2020

  Gwyliwch y ddadl ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad yn senedd.cymru

  Darllenwch y gwaith ymchwil yn senedd.cymru

 2. Annog Llywodraeth Cymru i ddiwygio ei pholisi ar ryddhad ardrethi annomestig i helpu i gadw siopau Debenhams ar agor yng Nghymru

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 8 Gorffennaf 2020

  Gwyliwch y ddadl ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad yn senedd.cymru

  Darllenwch y gwaith ymchwil yn senedd.cymru

 3. Gwneud hyfforddiant Anabledd Dysgu yn orfodol ar gyfer staff ysbytai

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 6 Tachwedd 2019

  Gwyliwch y ddadl ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (16)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (15)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb