Deisebau – Senedd

Gweld pob deiseb sydd ar agor

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 250 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau

 1. Gwella Gofal Iechyd Endometriosis yng Nghymru Cefndir

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 25 Ionawr 2022

 2. Llywodraeth Cymru i gwrdd â chynulleidfa ehangach o ofalwyr di-dâl

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 18 Ionawr 2022

 3. Gwella gwasanaethau iechyd i bobl ag epilepsi sy’n byw yng Nghymru

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau ar 17 Ionawr 2022

Gweld pob deiseb a gyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau (56)

Os bydd deiseb yn casglu 10,000 llofnod, caiff ei hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

 1. Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 19 Ionawr 2022

  Gwyliwch y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ yn cael ei thrafod

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Adfer sgrinio serfigol i bob tair blynedd’ yn senedd.cymru

 2. Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 8 Rhagfyr 2021

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth’ yn senedd.cymru

 3. Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl

  Cynhaliwyd dadl ar y pwnc hwn ar 3 Tachwedd 2021

  Gwyliwch y ddadl am y ddeiseb ‘Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ ar senedd.tv

  Darllenwch y trawsgrifiad am y ddeiseb ‘Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ yn senedd.cymru

  Dewch o hyd i fanylion y ddeiseb ‘Cynorthwyo teuluoedd sy’n colli plant a phobl ifanc yn sydyn ac yn annisgwyl’ yn senedd.cymru

Gweld pob deiseb y cynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (10)

Gweld pob deiseb na chynhaliwyd dadl arni yn y Senedd (1)

Lleol i chi

Dod o hyd i ddeisebau a lofnodwyd gan bobl sy’n byw yn lleol i chi

Dechrau deiseb

Gall unrhyw berson neu sefydliad sydd â chyfeiriad yng Nghymru ddechrau deiseb

Dechrau deiseb