Dechrau deiseb

hyd at 100 nod

Enghraifft: Cyflwynwch dâl 10 ceiniog ar gyfer bagiau plastig untro

Dangos rhagor o enghreifftiau

Mae deisebau da yn dweud yn glir beth maen nhw am i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud.

Enghreifftiau da:

  • Rhaid gwahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau
  • Dylid gostwng yr oedran pleidleisio i 16 ar gyfer etholiadau’r Senedd

Enghreifftiau gwael:

  • Helpu pobl ifanc
  • Cyfiawnder i Stephen

Rhywbeth i’w gadw mewn cof

Nes ymlaen, bydd angen cyfeiriadau e-bost arnoch ar gyfer 2 gefnogwr i ddechrau eich deiseb