Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

1,025 deiseb

 1. Introduce a bank holiday to celebrate St David, the patron saint of Wales.

  Gwrthodwyd

 2. Hold open debate reflecting public opinion on implementing assisted dying for life limiting illness

  Gwrthodwyd

 3. Abolish mandatory GCSE Welsh exams in schools.

  Gwrthodwyd

 4. Torri’r gyllideb newid hinsawdd a’i defnyddio ar gyfer y broblemau go iawn y mae’r wlad yn eu hwynebu

  109 llofnod

 5. Stopio rhoi arian i SUSTRANS a’i ddefnyddio ar gyfer elusennau sy’n ei haeddu’n fwy

  73 llofnod

 6. Cyflwyno gofyniad statudol i awdurdodau lleol gludo plant i ysgolion Cyfrwng Cymraeg

  97 llofnod

 7. Stop making financial cuts to children's Education and wellbeing.

  Gwrthodwyd

 8. Sganiau Dexa i bob menyw dros 60 oed a menywod â risg uchel o Osteoporosis.

  27 llofnod

 9. Get Better Mental Health Services In Wales

  Gwrthodwyd

 10. Dileu’r ffi flynyddol o £30 y mae’n rhaid i weithwyr gofal cymdeithasol ei thalu i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru

  14 llofnod

 11. Caniatáu i deuluoedd Cymru sydd wedi colli baban cyn 24 wythnos gael tystysgrif colli baban.

  220 llofnod

 12. Diddymu holl bolisïau Llywodraeth Cymru o Agenda 21/Agenda 2030/Datblygu Cynaliadwy, gan gynnwys Sero Net

  461 llofnod

 13. Make Welsh available fully as a language option on devices, social media, streaming, etc.

  Gwrthodwyd

 14. In the absence of a ceasefire, the Senedd declares continuing Gaza attacks a genocide.

  Gwrthodwyd

 15. Make wearing of helmets on push bikes law and the use of cycle paths reducing pressure on the NHS

  Gwrthodwyd

 16. Tyfu, nid torri, cyllid y Llyfrgell Genedlaethol, Amgueddfa Cymru a’r Comisiwn Brenhinol

  5,604 llofnod

 17. Parhau i ariannu swyddogion heddlu ysgolion sy'n addysgu plant ac yn cefnogi ysgolion

  3,376 llofnod

 18. Cefnogi Ffermwyr Cymru a sicrhau bod ffermwyr yn gallu parhau â’u gwaith o fwydo’r genedl.

  153 llofnod

 19. Declare Israel a pariah terrorist state guilty of genocide & break all contact.

  Gwrthodwyd

 20. Stop The Killing in Goma (Democratic Republic of The Congo)

  Gwrthodwyd

 21. Conduct an all Wales enquiry into the Welsh Government handling of the covid epidemic.

  Gwrthodwyd

 22. There is no cap set for private landlords and a 60% increase has be able to go ahead for tenants

  Gwrthodwyd

 23. Change back the Hoci Cymru logo to the iconic 3 feathers

  Gwrthodwyd

 24. Petition to reinstate lollipop patrol at Blackwood Primary School for the safety of our children

  Gwrthodwyd

 25. Dileu cynlluniau i newid strwythur y flwyddyn ysgol

  2,645 llofnod

 26. Welsh Farmers needs to be heard by Welsh Gov by a qualified agriculture minister

  Gwrthodwyd

 27. Welsh Government to ringfence funding for education provisions to prevent further budgeting cuts

  Gwrthodwyd

 28. Introduce free transport for secondary school children

  Gwrthodwyd

 29. Llywodraeth Cymru i ddiogelu cyllid mewn addysg rhag toriadau Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol.

  8,082 llofnod

 30. Paratoi cais i Gymru gystadlu yng Nghystadleuaeth yr Eurovision

  340 llofnod

 31. To have an independent inquiry into the b5605 newbridge collapse

  Gwrthodwyd

 32. Rhaid diogelu ein bywyd gwyllt ... dylid gwahardd glaswellt plastig yng Nghymru! Gwylio aderyn du neu fronfraith yn chwilio am fwydod a thrychfilod ar laswellt artiffisial yw un o’r golygfeydd tristaf ym myd natur!

  29 llofnod

 33. Give the Welsh electorate a referendum on the Senedd reform bill.

  Gwrthodwyd

 34. Dylid gwrthdroi penderfyniad Traws Cymru i roi’r gorau i alw yng ngorsaf Rhiwabon ac Ysbyty Maelor ar y gwasanaeth T3.

  5 llofnod

 35. call for an assembly election

  Gwrthodwyd

 36. Stopiwch landlordiaid preifat rhag godi cynnydd dros ben llestri mewn rhent!

  5 llofnod

 37. Hold a referendum on the implementation of the Senedd Reform and Elections Bill.

  Gwrthodwyd

 38. stop them trying to elect 36 more AMs who will take from the overall budget and put it in the NHS

  Gwrthodwyd

 39. Gwneud i bob Cyngor ddarparu canolfannau achub cathod

  58 llofnod

 40. Your electorate request a referendum on changes to the number of increased Members of Senedd.

  Gwrthodwyd

 41. Ystyried opsiynau i drosglwyddo perchnogaeth asedau hanesyddol o Ystad y Goron i Lywodraeth Cymru

  323 llofnod

 42. Cael gwared ar y 'Gweithredoedd Sylfaenol' a’r gostyngiadau arfaethedig mewn taliadau o dan y Cynllun Ffermio Cynaliadwy.

  15,552 llofnod

 43. Annog Llywodraeth Cymru i ailystyried y defnydd o BMI yn Rhaglen Plant Iach Cymru

  55 llofnod

 44. Deddf Iaith gryfach i ddiogelu dyfodol ein hiaith frodorol

  13 llofnod

 45. Introduce synthetic fuel used in Motorsport to the general public

  Gwrthodwyd

 46. Require all cyclists using Welsh roads to be licensed, insured and display identification.

  Gwrthodwyd

 47. Stop the spraying of our skies

  Gwrthodwyd

 48. Remove speed humps,raised crossings and chicanes as their calming effect is no longer needed 20mph .

  Gwrthodwyd

 49. Match the new childcare offer in England of 15 hours for children aged 2

  Gwrthodwyd

 50. Angen cymorth i ariannu a chydlynu’r gwaith o sefydlu cofeb yng Nghymru i “holl ddioddefwyr hil-laddiadau”

  8 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV