Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

527 deiseb

 1. Support cbd companies to sell full spectrum products that are legal and continue to stay legal

  Gwrthodwyd

 2. Ei gwneud yn ofynnol i ganolfannau arholiadau lleol yng Nghymru dderbyn myfyrwyr sy’n cael addysg yn y cartref ar gyfer arholiadau cyhoeddus

  101 llofnod

 3. Dylid gwahardd cewyll adar hela

  5 llofnod

 4. Businesses to pay staff working from home realistic costs of extra heat/light computer/printer

  Gwrthodwyd

 5. Dileu Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb o’r elfen orfodol o Fil Cwricwlwm 2020.

  509 llofnod

 6. Gwahardd cynhyrchu, gwerthu a defnyddio maglau anifeiliaid unwaith ac am byth yng Nghymru

  36 llofnod

 7. Relax the guidance on holiday bans whilst in Local lock down, in-line with GOV.UK guidance

  Gwrthodwyd

 8. Partners allowed for entirety of labour/birth in ALL hospitals.

  Gwrthodwyd

 9. Implement an immediate individual financial support grant, equivalent to UBI via devolved powers.

  Gwrthodwyd

 10. To make the 16th September (Owain Glyndwr Day) a national holiday

  Gwrthodwyd

 11. Stop Penally Army Camp Being Used To Home Asylum Seekers

  Gwrthodwyd

 12. Caewch yr ysgolion! Cadwch ein plant yn ddiogel. Oherwydd y cynnydd mewn COVID-19. Achubwch ein dyfodol.

  15 llofnod

 13. Darparu cyllid brys COVID-19 i gefnogi cyfleusterau a phyllau nofio yng Nghymru

  4 llofnod

 14. Change Faenol Avenue to double yellow lines between Berthglyd and Llwyn Morfa

  Gwrthodwyd

 15. Protect and support for live music in Wales through the COVID-19 crisis

  Gwrthodwyd

 16. Reduce the amount of possible content that will be in the Summer 2021 GCSE and A-Level exams.

  Gwrthodwyd

 17. Dylid ailagor theatrau a lleoliadau perfformio yng Nghymru mewn pryd ar gyfer tymor yr Ŵyl.

  154 llofnod

 18. Darparu profion llygaid a sbectol am ddim gan y GIG bob dwy flynedd

  17 llofnod

 19. Dylai penderfyniadau ar y cyd ac adolygu cynlluniau gofal iechyd meddwl misol fod yn ofyniad cyfreithiol

  94 llofnod

 20. We call on the Welsh Govt to immediately introduce a National Universal Basic Income for Wales.

  Gwrthodwyd

 21. Rhowch ganiatâd i leoliadau cerddoriaeth gynnal digwyddiadau gyda chyfyngiadau Covid ar waith

  31 llofnod

 22. Llywodraeth Cymru i benodi Gweinidog anabledd pwrpasol o fewn tymor nesaf y Llywodraeth

  246 llofnod

 23. Allow birth partners to attend labour, birth and visitation as normal in all hospitals.

  Gwrthodwyd

 24. Rhaid atal awdurdodau lleol rhag gwastraffu arian ar dwmpathau arafu traffig

  5 llofnod

 25. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno profion gorfodol ar yr holl deithwyr sy’n cyrraedd Maes Awyr Caerdydd

  132 llofnod

 26. A much needed zebra crossing by the library in Deri

  Gwrthodwyd

 27. change the name of Britannia bridge to Pont Rhun ap Iorwerth

  Gwrthodwyd

 28. A stronger voice for disability is needed at all parliamentary levels across Wales

  Gwrthodwyd

 29. Dylid addasu maes llafur hyfforddiant athrawon i gynnwys Hyfforddiant Trawsnewidiol a Deallusrwydd Emosiynol

  157 llofnod

 30. Llaciwch y cyfyngiadau gormodol i ganiatáu i ralïau chwaraeon modur gael eu cynnal yng Nghymru.

  2,957 llofnod

 31. Dylid diddymu ffioedd cofrestru Cyngor y Gweithlu Addysg (EWC) a diwygio ei drefniant yn llwyr

  301 llofnod

 32. Mesurau i atal dyfeisiau diwifr rhag cael eu defnyddio mewn meithrinfeydd ac ysgolion cynradd

  55 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 33. Priorities and review the current situation restricting Live Music Performances throughout Wales.

  Gwrthodwyd

 34. Make it a legal requirement for cyclists to use cycle paths if available.

  Gwrthodwyd

 35. Capiwch holl dreth gyngor sir Cymru ar 3 y cant. Rhaid cynnal refferendwm o’r cyhoedd os dymunir mynd dros 3 y cant

  177 llofnod

 36. Change the Tan 6 policy to make it applicable to indigenous Cymric communities only.

  Gwrthodwyd

 37. Rhoi terfyn ar ddirywiad treftadaeth Pontypridd - achubwch y Bont Wen

  280 llofnod

 38. Caniatáu clybiau pêl-droed domestig Cymru i chwarae gemau cyfeillgar, a chaniatáu cefnogwyr i fynd i’r gemau

  2,037 llofnod

 39. To ban the flying and display of the union flag. In Wales

  Gwrthodwyd

 40. Peidiwch â gwneud mygydau na gorchuddion wyneb yn orfodol mewn DIM ysgolion (gan gynnwys ysgolion uwchradd).

  214 llofnod

 41. Create a Welsh Law/Judicial system, separate from England - just as Scotland/N.Ireland do

  Gwrthodwyd

 42. Cefnogaeth ar gyfer y cynlluniau arfaethedig presennol i adeiladu Canolfan Ganser Felindre newydd yng Nghaerdydd mewn unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

  11,392 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 43. employee shouldn’t be allowed to reject you for a role due to credit rating

  Gwrthodwyd

 44. Return the Red Lady of Paviland to Swansea Dychwelwch Fenyw Goch Pen-y-fai i Abertawe

  Gwrthodwyd

 45. Control the Compassionless Development of Devastating Industrial Poultry Units (IPUs) in Wales

  Gwrthodwyd

 46. Cynigiwch opsiynau astudio gartref i fyfyrwyr ag asthma.

  24 llofnod

 47. Cyflwyno proses apeliadau yng Nghymru mewn perthynas â'r holl Raddau Asesu Canolfannau ar gyfer rhaglen arholiadau cyhoeddus 2020

  87 llofnod

  Cyfeiriwyd at y Pwyllgor Deisebau

 48. Tegwch i fyfyrwyr sy'n sefyll arholiadau yn 2021

  1,492 llofnod

 49. Regulate international educational partnerships to prevent foreign influence

  Gwrthodwyd

 50. Cynyddu nifer y bobl sy’n cael mynd i dderbyniadau priodas.

  20 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV