Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

295 deiseb

 1. Cynrychiolaeth amrywiol a chyfartal yn y Senedd

  47 llofnod

 2. Cefnogwch Glwb Rygbi Caerdydd i gael staff a chwaraewyr adref i Gymru o Dde Affrica cyn gynted â phosibl

  4 llofnod

 3. Canslwch arholiadau Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru ar gyfer haf 2022

  66 llofnod

 4. Treialu cyrsiau dysgu cydweithredol mewn ysgolion cyfun Cymraeg

  6 llofnod

 5. Rhowch y gorau i fod yn anghyson o ran canllawiau COVID. Gadewch i ysgolion gael yr un hyblygrwydd â sinemâu neu stadia

  391 llofnod

 6. Cyflwyno gwersi ar fagu plant a sgiliau bywyd sylfaenol ar gyfer disgyblion ysgol uwchradd

  156 llofnod

 7. Allow primary schools in Wales to invite parents into schools to attend their Christmas concerts.

  Gwrthodwyd

 8. Free electricity to all residents within a 2 mile radius (as the crow flies) of Wind Turbines

  Gwrthodwyd

 9. The Welsh Government must object to The Nationality and Borders Bill

  Gwrthodwyd

 10. Canslo Arholiadau TGAU yng Nghymru

  135 llofnod

 11. Abolish the compulsory advanced welsh baccalaureate

  Gwrthodwyd

 12. Get rid of Welsh baccalaureate as a compulsory subject.

  Gwrthodwyd

 13. Pay teachers to mark exam papers ( GCSE & A level ) for the summer 2022 exam series

  Gwrthodwyd

 14. Free school meals to all children in Wales

  Gwrthodwyd

 15. Galw ar y Llywodraeth i ail-ystyried eu penderfyniad i dynnu nôl o gynllun ffordd osgoi Llanbedr

  2,026 llofnod

 16. Allow parents to watch their child's class based Christmas performance in person.

  Gwrthodwyd

 17. Prohibit employers from requiring staff to be vaccinated against Covid-19

  Gwrthodwyd

 18. Ymestyn adran 25B o Ddeddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016

  2,643 llofnod

 19. Rhoi terfyn ar sefydlu unedau dofednod dwys trwy ddeddfu a chyflwyno moratoriwm hyd nes y gellir cyflawni hyn.

  616 llofnod

 20. Fully re-open respite services for adults with learning disabilities.

  Gwrthodwyd

 21. Cyflwynwch derfyn cyflymder 50mya ar hyd Ffordd yr A4042, Ffordd Dyrpeg a Ffordd Osgoi Croesyceiliog.

  23 llofnod

 22. Lleihau amseroedd amser am ambiwlansys ac mewn adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn ddirfawr

  176 llofnod

 23. Ban the use of Loud Fireworks, only allow quiet ones.

  Gwrthodwyd

 24. Fel yn yr Alban, gwnewch yr arolwg o’r cartref yn gyfrifoldeb ar y gwerthwr, nid y prynwr.

  10 llofnod

 25. Prevent Newport schools from discontinuing after school activities/sports.

  Gwrthodwyd

 26. New legislation is needed to regulate the use of e-scooters in Wales

  Gwrthodwyd

 27. Ystyried defnyddio Graddau a Aseswyd gan Athrawon ar gyfer dysgwyr na allent sefyll arholiadau TGAU ym mis Tachwedd oherwydd prawf COVID positif. Dylid sicrhau bod trefniadau tecach ar waith ar gyfer arholiadau mis Mai.

  126 llofnod

 28. Gwneud unigolion yng Nghymru sydd ag anableddau cudd yn gymwys ar gyfer y Bathodyn Glas

  67 llofnod

 29. Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain y ffordd drwy gefnogi treialon wythnos waith pedwar diwrnod yng Nghymru.

  1,548 llofnod

 30. Ensure Ty Canna Day services at 40 Market road CF5 1RZ remains in it's present location

  Gwrthodwyd

 31. Introduce customer service training for all staff at Cardiff’s Public Licensing Carriage Office.

  Gwrthodwyd

 32. Remove 10 day isolation for uk citizens, non vaccinated returning to the uk. Illegal segregation

  Gwrthodwyd

 33. Er cof am Aberfan, dylid ailenwi Ysbyty George Thomas.

  305 llofnod

 34. Caffael y tir gan Network Rail lle mae ATR884 yn rhedeg fel llwybr caniataol a threfnu cynnal a chadw

  324 llofnod

 35. Gwnewch Hydref 21ain yn Ddiwrnod Coffa swyddogol i'r rhai a laddwyd ac a effeithiwyd gan Drychineb Aberfan.

  37 llofnod

 36. Gwahardd defnyddio 'cymalau dim anifeiliaid anwes' mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru

  6 llofnod

 37. Provide Adult ADHD and Autism Diagnostic Assessments in Wales.

  Gwrthodwyd

 38. Make Welsh international rugby matches Category A status under the 1996 Broadcasting Act.

  Gwrthodwyd

 39. Make St David’s day a Bank holiday!

  Gwrthodwyd

 40. Profion COVID i blant sy'n addas i’r oedran

  357 llofnod

 41. Make the Senedd take on the Universal Credit top-up and make it permanent

  Gwrthodwyd

 42. Creu system adalw ar gyfer Aelodau o’r Senedd sy’n perfformio’n wael

  158 llofnod

 43. For the Senedd to have a vote on the abolition of COVID passes.

  Gwrthodwyd

 44. Dylid adolygu'r broses o ran statws ardaloedd wedi’u rhag-asesu ar gyfer tyrbinau ar y tir, sy’n rhoi unigolion dan anfantais annheg.

  498 llofnod

 45. A Re-run of the Vote on Vaccine Passports in Wales.

  Gwrthodwyd

 46. Demand a re-vote on covid vaccine certification in Wales

  Gwrthodwyd

 47. Review the unjustified decision for implementing a mandatory HEALTH PASS in Wales

  Gwrthodwyd

 48. The Senedd must redo the vote on the introduction of Vaccine passports in Wales.

  Gwrthodwyd

 49. Stop the use of vaccine passports in Wales.

  Gwrthodwyd

 50. Ail-sefydlu Cyngor Sir ar gyfer Sir Drefaldwyn, gan wrthdroi creu Powys ym 1974

  3 llofnod

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV