Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

707 deiseb

 1. Ban the sale of all but silent fireworks to the public.

  Gwrthodwyd

 2. Y Siarter Urddas i ysbrydoli pob dinesydd i ddod yn llysgennad dros Gymru

  3 llofnod

 3. Rhowch derfyn ar ynysu torfol gan blant ysgol iach!

  369 llofnod

 4. Gosodwch gyfyngiadau symud i ysgolion gael pythefnos o wyliau cyn 24 Rhagfyr a galluogi pawb i gael amser teuluol.

  5 llofnod

 5. Rhoi profion wythnosol i berthnasau dynodedig y rhai sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.

  7 llofnod

 6. Devolve Media to Welsh Parliament

  Gwrthodwyd

 7. Senedd Cymru i ddarparu Adolygiad/Panel i edrych ar faterion ehangach sy’n gysylltiedig ag ynni'r llanw ar draws Aber Hafren

  6 llofnod

 8. Legislate such that only noiseless fireworks are available for sale at any time.

  Gwrthodwyd

 9. Peidiwch â gohirio etholiadau mis Mai 2021

  207 llofnod

 10. Stopiwch y cyfnodau atal byr yn ystod gwyliau hanner tymor. Dyma'r unig seibiannau y caniateir i staff addysgu eu cael

  43 llofnod

 11. Employers with more than 50 employees recognise and accept at least one trade union in the workplace

  Gwrthodwyd

 12. Peidiwch â newid ffin bleidleisio de Ystrad Mynach

  831 llofnod

 13. Look at the releasing of fireworks to be regulated after 5th November

  Gwrthodwyd

 14. Caniatáu o leiaf un rhiant neu warcheidwad i wylio gemau pêl-droed sydd wedi'u trefnu i blant

  51 llofnod

 15. Request the Welsh Assembly Gov. to back the UK Gov. to produce tidal power from the Severn Estuary.

  Gwrthodwyd

 16. Scrap the 10pm shut-down for Pubs, Clubs, Restaurants and Cafe-Bars.

  Gwrthodwyd

 17. Gadewch i gorau ymarfer dan do os ydyn nhw'n cynhyrchu asesiad risg llawn i atal haint C-19

  481 llofnod

 18. Defnyddio gwaith cwrs i lunio graddau Safon UG a Safon Uwch ar gyfer blwyddyn 2020-21.

  6 llofnod

 19. Free school meals for all pupils in Wales

  Gwrthodwyd

 20. PLACE CEREDIGION COUNCIL IN SPECIAL MEASURES FOR PERSISTENT ANIMAL WELFARE FAILURES

  Gwrthodwyd

 21. Fixed speed camera in Mount Pleasant, Merthyr Vale, Merthyr Tydfil

  Gwrthodwyd

 22. Addysgu mesurau traddodiadol y Gymraeg mewn ysgolion i ennyn diddordeb myfyrwyr yn greadigol yn hanes Cymru.

  4 llofnod

 23. Refer Tax and Revenue raising powers to a Referendum in Wales.

  Gwrthodwyd

 24. Allow Social Distanced Music Performances in Wales

  Gwrthodwyd

 25. Gweithredu cyfanswm cyfreithiol ar nifer y cwn a ganiateir mewn eiddo cyfagos

  14 llofnod

 26. Gwahardd tân gwyllt rhag cael ei werthu i'r cyhoedd

  41 llofnod

 27. Dylid gosod ardaloedd lle mae cyfradd uchel o haint y coronafeirws o dan gyfyngiadau lleol nes ei bod yn wyddonol ddiogel i lacio’r cyfyngiadau

  11 llofnod

 28. Caniatáu i'r holl Gelfyddydau Perfformio ailagor - cerddoriaeth fyw, dawns, theatrau a neuaddau cyngerdd.

  333 llofnod

 29. Dylid ailenwi Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd ar ôl y diweddar Howard Marks.

  5 llofnod

 30. Make the sale of loud fireworks illegal in Wales

  Gwrthodwyd

 31. Sefydlwch ragdybiaeth yn erbyn torri coed aeddfed i lawr yng Nghymru

  11 llofnod

 32. Cancel all examinations for 2020

  Gwrthodwyd

 33. Hold Welsh referendum to return power back to UK Government

  Gwrthodwyd

 34. Make our schools safer for all children they are taking the virus home to parents and family members

  Gwrthodwyd

 35. Sicrhau bod perchnogion ail gartrefi a thai gwyliau ar rent yng Nghymru yn pleidleisio yn eu prif gyfeiriad yn unig, mewn etholiadau datganoledig a lleol

  2,786 llofnod

 36. Allow two households to meet in a private garden after the Nov firebreak.

  Gwrthodwyd

 37. Ban the sale and use of fireworks which make loud explosive noises

  Gwrthodwyd

 38. Dylid codi’r gwaharddiad ar deithio rhyngwladol

  7 llofnod

 39. Dylid cynghori pawb yng Nghymru sy'n eithriadol o agored i niwed neu a fu’n cysgodi gynt i aros gartref, nid mynd i’r gwaith, yn ystod cyfnodau pan fo lefel uchel o haint Covid-19 yn y gymuned

  244 llofnod

 40. Caniatáu cyfarfodydd ymbellhau cymdeithasol mewn gerddi preifat i ddilyn y wyddoniaeth ac osgoi teimlo’n ynysig

  273 llofnod

  Ar gau am lofnodion newydd

 41. Peidiwch â gosod terfyn o 15 person ar weithgareddau dan do wedi'u trefnu – fel gwersi nofio a dosbarthiadau ffitrwydd – ar ôl y cyfnod atal byr

  2,389 llofnod

 42. Amddiffyniad Cyfreithiol i Ardaloedd Tirwedd Arbennig dynodedig yng Nghymru

  211 llofnod

 43. Caniatewch i aelwydydd sy’n cynnwys aelod a warchodwyd yn flaenorol i addysgu eu plant gartref, drwy hwb

  12 llofnod

 44. Do not put travel restrictions in place as part of the Welsh Government's COVID lockdown policy

  Gwrthodwyd

 45. Dylid caniatáu i aciwbigwyr traddodiadol yng Nghymru weithio yn ystod cyfnodau clo

  940 llofnod

 46. Give the people of the UK the choice to reinstate Capital Punishment in a national referendum.

  Gwrthodwyd

 47. Hold a vote of no confidence in the Welsh Government

  Gwrthodwyd

 48. Issue a resolution in support of a referendum on Welsh independence

  Gwrthodwyd

 49. Collaborate with the British government so that welsh Covid-19 responses are in line with English.

  Gwrthodwyd

 50. Allow children and adults to play outdoor sports including grass roots football and rugby.

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV