Rhestrau eraill o ddeisebau

Pob deiseb

868 deiseb

 1. Reverse Mark Drakeford’s policy of holding back administering life saving vaccines.

  Gwrthodwyd

 2. Ask Mr Drakeford and the Health Minister to resign.

  Gwrthodwyd

 3. Review Covid Vaccination Programme

  Gwrthodwyd

 4. Dylid gwyrdroi’r polisi o roi brechiadau Covid-19 yn raddol a’u cyflwyno’n ddiymdroi

  102 llofnod

 5. Caniatewch i rieni plant ifanc yrru i ddefnyddio parciau a meysydd chwarae lleol yn ystod y cyfyngiadau symud haen 4

  6 llofnod

 6. Dylid adolygu'r canllawiau ar gyfer Prydau Ysgol Am Ddim, gan ddileu'r opsiwn ar gyfer dosbarthu parseli bwyd

  3 llofnod

 7. Vaccinate the people in Wales as fast as possible: stop the ludicrous “go slow” policy.

  Gwrthodwyd

 8. Galwad ar i Lywodraeth Cymru roi cyllid teg i Lyfrgell Genedlaethol Cymru

  4,596 llofnod

 9. Dylid ymestyn rhyddhad treth stamp yn dilyn cyhoeddi rhagor o gyfyngiadau symud

  13 llofnod

 10. To ensure that students are eligible for the funeral expenses payment

  Gwrthodwyd

 11. Dylid penderfynu nawr i gynnal etholiadau 2021 drwy'r post.

  9 llofnod

 12. Gwrthwynebwn doriadau i Lyfrgell Genedlaethol Cymru Stop the cuts to the National Library of Wales

  Gwrthodwyd

 13. Cancel externally set “assessments” in 2021 for GCSE’s in favour of using teacher assessed grades.

  Gwrthodwyd

 14. Dylid sicrhau bod myfyrwyr nyrsio yn cael eu talu am leoliadau clinigol yn ystod pandemig COVID-19

  Gwrthodwyd

 15. Prioritize front line retail shop assistants for the Covid 19 vaccine.

  Gwrthodwyd

 16. Release the body cam footage for the arrest of Mohamud Hussan and the CCTV footage from the station

  Gwrthodwyd

 17. Extend Land Transaction Tax a further 6 months past 31st March and increase the threshold to £350k

  Gwrthodwyd

 18. Darparu grantiau ffioedd dysgu i gefnogi myfyrwyr meddygaeth sy’n astudio meddygaeth fel ail radd

  48 llofnod

 19. Reduce tuition fees for University Students in Wales

  Gwrthodwyd

 20. Profion COVID-19 wythnosol ar gyfer staff sy’n gofalu am bobl ag anghenion iechyd meddygol cymhleth

  48 llofnod

 21. Blaenoriaethu criwiau badau achub gwirfoddol, a gwasanaethau brys eraill, i gael brechlyn COVID-19

  132 llofnod

 22. Wale deliver Vaccine quickly

  Gwrthodwyd

 23. Allow wales to fish off boats for exercise and depression

  Gwrthodwyd

 24. Apply teacher predicted grades instead of the proposed assessments to determine GCSE grades.

  Gwrthodwyd

 25. Introduce the Green Homes Grant voucher towards cost of energy efficient improvements to your home

  Gwrthodwyd

 26. Shorten the school summer holidays from 6 weeks and increase the length of half terms

  Gwrthodwyd

 27. We want the Welsh Fa to open a debate about playing summer football to improve football and health.

  Gwrthodwyd

 28. Dylid caniatáu i drigolion Cymru deithio i bysgota yr un fath â'n cymheiriaid yn Lloegr

  2,284 llofnod

 29. Prioritize school children and teachers access to the vaccine in order for school to continue

  Gwrthodwyd

 30. Blaenoriaethu ac achub y Sector Gofal Plant - Profi, brechu ac ariannu

  2,102 llofnod

 31. Allow A level students to return to schools and recieve face to face learning

  Gwrthodwyd

 32. Caniatáu myfyrwyr blynyddoedd 11 a 13 i ddychwelyd i’r ysgol

  6 llofnod

 33. Prioritize Police Officers for the COVID vaccine

  Gwrthodwyd

 34. Canslo 'asesiadau' allanol ar gyfer cymwysterau Uwch Gyfrannol a Safon Uwch yn 2021 a defnyddio graddau a aseswyd gan athrawon yn unig

  8,714 llofnod

 35. Cancel externally set ‘assessments’ in 2021 for AS and A levels and only use teacher assessed grades

  Gwrthodwyd

 36. Re-open gyms in lockdown for mental and physical well being. Extremely important!

  Gwrthodwyd

 37. Change Welsh A-Level and GCSE’s to predicted grades

  Gwrthodwyd

 38. Ban the cancellation of the May elections

  Gwrthodwyd

 39. To vaccinate all Teachers, support workers, school transport staff prior to Welsh schools reopening.

  Gwrthodwyd

 40. Cancel all GCSE, BTEC and A-level Exams for 2021 - Use teacher assessed grades to determine results.

  Gwrthodwyd

 41. Offer all supermarket workers the covid 19 injection

  Gwrthodwyd

 42. Canslo asesiadau allanol ar ffurf arholiadau ar gyfer TGAU yn 2021 ac ymddiried yn ein hathrawon

  314 llofnod

 43. SUPPORT OWNERS TO REPLACE ALL CLADDING THAT DOES NOT MEET TODAY'S FIRE SAFETY STANDARDS

  Gwrthodwyd

 44. All schools in Wales should offer Online Zoom Style education, not just send home work.

  Gwrthodwyd

 45. Re-start the academic year for all welsh primary and secondary school pupils

  Gwrthodwyd

 46. Reopen gyms in Wales

  Gwrthodwyd

 47. Ail-werthuso ac egluro’r sefyllfa o ran asesiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch

  1,580 llofnod

 48. Cancel summer exams for all students in wales

  Gwrthodwyd

 49. Caniatáu i rieni ddewis cymryd eu plant o’r ysgol yn ystod covid-19

  14 llofnod

 50. Close colleges and give students Centre Assessed Grades

  Gwrthodwyd

Gweld y data hyn yn fformat JSON neu CSV