Deiseb a gwblhawyd Y Trên Rhithiol

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i sicrhau bod trên 7.00pm Arriva Cymru o Fachynlleth sy’n teithio tua’r gogledd yn aros ym mhob gorsaf ar gais.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

684 llofnod

Dangos ar fap

5,000