Deiseb a gwblhawyd Cylchffordd Cymru

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i hwyluso’r ffordd i ddechrau gweithio ar Gylchffordd Cymru cyn gynted â phosibl er mwyn cynorthwyo i adfywio Blaenau Gwent, Blaenau’r Cymoedd a de Cymru yn gyffredinol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

3,279 llofnod

Dangos ar fap

5,000