Deiseb a gwblhawyd Deiseb Cyngor Cymuned Hirwaun a Phenderyn i Osod Band Eang opteg Ffibr yn y Pentref

​Rydym ni, trigolion Pendeyrn, wedi llofnodi’r ddeiseb isod i fynegi’n dymuniad i gael band eang opteg ffibr yn ein pentref. Byddai’r gwasanaeth hwn yn trawsnewid ein cymuned, yn ein helpu ni fel defnyddwyr i ddefnyddio’r rhyngrwyd yn gymdeithasol yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio yn y pentref naill ai mewn busnesau lleol  neu sy’n gweithio gartref. 

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

166 llofnod

Dangos ar fap

5,000