Deiseb a gwblhawyd Achubwch ein bws

​Newydd ddod i ddeall heddiw bod y bws rydw i’n ei ddefnyddio’n rheolaidd o Gilfach Goch i Bontypridd yn diflannu. Ym mis Ionawr 2016 dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod wedi ymrwymo i wella ansawdd gwasanaethau bws lleol a’u gwneud yn fwy hygyrch. Mae pobl hŷn, pobl dlotach a phobl ag anableddau yng Ngilfach Goch sy’n defnyddio’r bws hwn, a gall wneud y gwahaniaeth rhwng teithio o le i le a theimlo’n gaeth. Felly achubwch y 150 i BONTYPRIDD !!!!

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

60 llofnod

Dangos ar fap

5,000