Deiseb a gwblhawyd Gwerthu Tir a Lonydd Mynediad yn Abercwmboi

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i atal gwerthu’r tir a’r ffordd fynediad y tu ôl i eiddo 1 i 67 Park View Terrace, Abercwmboi hyd nes y ceir sylwadau gan y gymuned leol, a hyd nes y caiff opsiynau eraill eu hystyried. Mae’r gwerthiant hwn yn mynd rhagddo heb hysbysu nac ymgynghori â’r bobl hynny a gaiff eu heffeithio gan werthiant o’r fath.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

66 llofnod

Dangos ar fap

5,000