Deiseb a gwblhawyd Apêl Brys am Gomisiynydd Cyn-filwyr Cymru i ofalu am iechyd a lles cyn-filwyr sydd wedi’u hanafu, sy’n sâl neu sy’n ddigartref

​Yma yng Nghymru, roeddwn i’n falch mai ni oedd y cyntaf i gael Comisiynydd ar gyfer Plant a Phobl Ifanc a Chomisiynydd ar gyfer Pobl Hŷn. Yn anffodus, mae’r Alban wedi achub y blaen arnom i gael Comisiynydd ar gyfer Cyn-filwyr.

Rydym ni gyn-filwyr angen rhywun i fod yn llais a chynrychiolaeth ar ein rhan i lywodraeth Cynulliad Cymru. Nid beth mae’r “uwch-swyddogion” eisiau i chi ei wybod.

Rydym angen rhywun a all gwrdd â ni, a fydd yn gwybod ein safbwynt a’r hyn yr ydym ei angen. I gefnogi’r sawl anffodus sy’n cael eu hunain yn y carchar yn hytrach nag eu bod derbyn triniaeth iechyd meddwl am Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

50 llofnod

Dangos ar fap

5,000