Deiseb a gwblhawyd Cynnal Profion TB ar Wartheg

​Yr ydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn gwrthwynebu cynnig gan Lywodraeth Cymru i ostwng y cyfnod amser ar gyfer cynnal y profion TB arferol ar wartheg mewn ardaloedd penodol yng Nghymru o 12 mis i 6 mis.

Yr weithred y deisebir amdani: tynnu’r cynig hwn yn ôl, a chynnal y status quo.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

309 llofnod

Dangos ar fap

5,000