Deiseb a gwblhawyd Rhoi'r gorau i ddefnyddio ardystiad gweithwyr ar brosiectau Llywodraeth Cymru

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i ddefnyddio a hyrwyddo ardystiad gweithwyr ar gontractau Llywodraeth Cymru.

Mae ardystiad gweithiwr yn gynllun trwyddedu galwedigaethol wedi'i breifateiddio.

1) Mae'n annemocrataidd ac yn amharu ar egwyddorion y gyfraith gyffredin (hawliau tad-cu).

2) Mae'n rhoi cost hyfforddi a chymwysterau ar weithwyr, yn enwedig gweithwyr hunangyflogedig a gweithwyr asiantaeth sydd heb fawr o siawns o gael grantiau na chyllid.

3) Mae'n lleihau'r siawns o symud i fyny ar gyfer y tlotaf mewn cymdeithas.

4) Mae'n atal symudedd gweithwyr, ar adeg pan mae angen gweithlu hyblyg arnom.

5) Mae'n caniatáu i fuddiannau corfforaethol gael rheolaeth dros weithlu cyfan ein sectorau economaidd, gan gynyddu costau busnesau bach ac isgontractwyr.

6) Mae'n hyrwyddo ceisio rhent, sy'n golygu bod defnyddwyr yn talu mwy am gynhyrchion a gwasanaethau.

7) Mae'n lleihau cynhyrchedd.

8) Mae'n doreithiog a bydd yn ymledu i bob sector economaidd.

9) Gall greu gwrthdaro o ran buddiannau.

10) Nid oes tystiolaeth bod ardystio gweithwyr yn gwella ansawdd na safon crefftwaith.

11) Mae profiad, sgiliau a gwybodaeth yn lleihau risgiau iechyd a diogelwch, a gellir cyflawni'r rhain a'u profi heb gymwysterau.

12) Mae'n cynyddu cost prosiectau cyhoeddus.

I3) Os oes angen gofynion cymhwyster ar ddiwydiant, yna dylai ein llywodraeth a etholwyd yn ddemocrataidd greu deddfwriaeth.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

66 llofnod

Dangos ar fap

5,000