Deiseb a gwblhawyd Gostwng y terfyn cyflymder ar yr A487 ym Mhenparcau

​Rydym ni, fel trigolion ac ymwelwyr Penparcau, yn deisebu Pwyllgor Priffyrdd Cyngor Ceredigion i ostwng cyflymder y traffig ffordd, o 30mya i 20mya, ar yr A487 rhwng y groesfan belican ar Ffordd Penparcau a'r groesfan sebra ar First Avenue, a hynny er mwyn lleihau'r perygl o anaf a marwolaeth i gerddwyr ar y darn peryglus hwn o ffordd.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

262 llofnod

Dangos ar fap

5,000