Deiseb a gaewyd Dysgu Amaethyddiaeth ac Addysg Cefn Gwlad o oed 4 i 16 yn ein Hysgolion

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddysgu am Amaethyddiaeth ac Astudiaethau Gefn Gwlad yn ein hysgolion

Rhagor o fanylion

Mae'n bwysig i bobl ifanc ddysgu sut mae'r broses o greu bwyd yn gweithio, gan ddysgu'r berthynas rhwng Bwyd ac Amaeth. Mae'n bwysig hefyd fod nhw'n dysgu'r sgiliau sylfaenol o sut i allu cynhyrchu cynnyrch ein bwydydd. Fydd hyn hefyd yn magu parch a dealltwriaeth o waith yr Amaethwyr.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

93 llofnod

5,000