Deiseb a gaewyd Galwad am well gorfodaeth o ffermydd cŵn bach yng Nghymru

Yn dilyn y ffilmiau brawychus o ffermydd cŵn bach yng Nghymru, mae angen i ni weld gwell gorfodaeth o drwyddedu ffermydd cŵn bach gan gynghorau lleol yng Nghymru.

Argymhellion:

Cau ffermydd cŵn bach sydd ddim yn bodloni'r meini prawf gofynnol

Erlyn ffermydd cŵn bach sy'n rhoi lles anifeiliaid mewn perygl

Gwell tryloywder o ymweliadau wedi'u rheoleiddio – dylai fod cofnodion cyhoeddus fel y rhai a gyhoeddir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ar sgoriau hylendid bwytai. Dylai'r cyhoedd allu adolygu'r cofnodion arolygu.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

112 llofnod

5,000