Deiseb a gwblhawyd Dim enw dwyieithog i’r Senedd

Rydym ni oll yn gyfarwydd â'r Senedd ac yn gallu ynganu Senedd.

Felly, pam fod angen enw dwyieithog?

Mae hyn yn wastraff arian ac yn enghraifft arall o geisio dileu rhagor o'r hyn sy'n gwneud Cymru'n unigryw.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

1,033 llofnod

Dangos ar fap

5,000