Deiseb a gaewyd Gwneud i brifysgolion Cymru ystyried Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch

​Gan ei bod yn orfodol i bobl ifanc sy'n astudio Safon Uwch ac Uwch Atodol gwblhau Bagloriaeth Cymru, siawns y dylai prifysgolion yng Nghymru dderbyn y cymhwyster, fel pob Safon Uwch arall, ar gyfer pob cwrs.

Rhagor o fanylion

​Un enghraifft o gwrs nad yw'n derbyn Bagloriaeth Cymru fel Safon Uwch yw Iaith a Lleferydd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Nid oes unrhyw gyrsiau Iaith a Lleferydd eraill yng Nghymru.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

71 llofnod

5,000