Deiseb a gaewyd Gostwng yr oedran ar gyfer sgrinio canser y fron yng Nghymru o 50 i 30

​Cafodd cyfaill i mi ei diagnosio â chanser y fron cyfnod 3 yn 36 oed. Pe bai hi wedi cael ei sgrinio, byddai hyn wedi cael ei ganfod a’i drin yn llawer cynt.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

76 llofnod

5,000