Deiseb a wrthodwyd Gorlifdiroedd

​Rwyf, drwy hyn, yn annog Cynulliad Cymru i ddeisebu Llywodraeth Cymru i basio deddf i atal adeiladu tai ar orlifdiroedd! Maent yno am reswm pwysig gan eu bod yn allweddol i'r ymdrechion i atal llifogydd! Llofnodwch nawr. 

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 50 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi