Deiseb Creu dull adalw ar gyfer Aelodau’r Cynulliad

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno dull lle gall etholwyr adalw eu Haelod Cynulliad a galw am is-etholiad dilynol, yn debyg i'r dull a gyflwynwyd gan Ddeddf Adalw Aelodau Seneddol 2015.

Llofnodi’r ddeiseb hon

9 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon