Deiseb Dylai pob sefydliad bwyd, o dan y gyfraith, gadw amrywiaeth o gynhyrchion heb glwten

​Gall llysieuaeth a feganiaeth fod yn ddewis i lawer o bobl oherwydd athroniaeth gysylltiedig sy'n ymwrthod â thrin anifeiliaid fel nwyddau. Ond nid oes dewis gan bobl sydd ag anhwylderau sy'n gysylltiedig â glwten e.e. clefyd seliag, sensitifrwydd i glwten heb fod yn seliag, atacsia a achosir gan glwten, dermatitis herpetiformis ac alergedd i wenith. Mae llawer o sefydliadau bwyd yn darparu ar gyfer anghenion llysieuwyr a feganiaid, ond ymddengys nad oes sylw yn cael ei roi i bobl sy'n gorfod byw heb glwten. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd iawn mynd allan am bryd o fwyd neu godi byrbryd ar y ffordd i'r gwaith, gan nad oes bwydlen heb glwten neu mae diffyg opsiynau.

Llofnodi’r ddeiseb hon

13 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon