Deiseb a wrthodwyd Ymchwiliad i'r polisi chwarae sy'n caniatáu i blant chwarae mewn modd a allai fygwth bywyd

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gynnal ymchwiliad manwl i'r polisi chwarae (2002), yn enwedig 'cymryd risg' a rhoi plant mewn sefyllfaoedd a allai fygwth bywyd.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi