Deiseb Ymchwiliad i'r polisi chwarae sy'n caniatáu i blant chwarae mewn modd a allai fygwth bywyd

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gynnal ymchwiliad manwl i'r polisi chwarae (2002), yn enwedig 'cymryd risg' a rhoi plant mewn sefyllfaoedd a allai fygwth bywyd.

Llofnodi’r ddeiseb hon

6 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon