Deiseb a gwblhawyd Gorsaf yn Sanclêr – Cefnogwch y cais am orsaf drennau yn Sanclêr

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i argymell Sanclêr i Network Rail fel lleoliad ar gyfer gorsaf reilffordd newydd yng Nghymru. Bydd Sanclêr a'r cymunedau cyfagos yn elwa'n fawr o ailagor yr orsaf reilffordd, bydd yr orsaf yn cau'r bwlch yn llinell Gorllewin Cymru a galluogi mwy o bobl i ddefnyddio'r trên. Credwn y byddai gorsaf yn Sanclêr yn dod â llawer o fuddion gan gynnwys cynhwysiant cymdeithasol, lleihau ôl troed carbon a mwy o dwristiaeth yn yr ardal.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

562 llofnod

10,000