Deiseb Peidio â gwneud TGAU Cymraeg yn orfodol mewn ysgolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru

​Rydym yn galw ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru i annog Llywodraeth Cymru i beidio â gwneud Cymraeg TGAU yn orfodol mewn ysgolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru. Er ei bod yn bwysig gwarchod y Gymraeg, rydym yn credu y dylai plant y mae eu rhieni wedi dewis eu hanfon i ysgolion Saesneg eu hiaith gael dewis. Y plant hyn yw dyfodol Cymru. Rhowch ddewis iddynt.

Llofnodi’r ddeiseb hon

27 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon