Deiseb a wrthodwyd Dylid canslo arholiadau safon UG 2020

​Dylid canslo arholiadau safon UG 2020 am ei bod yn afresymol disgwyl i ddisgyblion blwyddyn 12 sefyll pedwar arholiad yn haf 2021, o ystyried nad ydynt wedi cael digon o amser ysgol i gwblhau’r cyrsiau UG na’r cyrsiau U2.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 250 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi