Deiseb Dylid canslo arholiadau safon UG 2020

​Dylid canslo arholiadau safon UG 2020 am ei bod yn afresymol disgwyl i ddisgyblion blwyddyn 12 sefyll pedwar arholiad yn haf 2021, o ystyried nad ydynt wedi cael digon o amser ysgol i gwblhau’r cyrsiau UG na’r cyrsiau U2.

Llofnodi’r ddeiseb hon

2 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon