Deiseb a gaewyd Dylid talu costau angladdau pob un o staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

​Rhoesant eu bywydau i achub ein bywydau ni.

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i dalu costau angladdau holl staff y GIG sy’n marw o Covid-19 neu gyda’r feirws

Mae angladd syml yn costio £4,000 ar gyfartaledd.

Rydym yn gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau bod teuluoedd sydd wedi cael profedigaeth yn cael mynediad at arian ar unwaith i dalu costau angladdau.

Rhagor o fanylion

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

414 llofnod

5,000