Deiseb Mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus—amddiffyn y GIG

Rhaid i bawb wisgo mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru am y tri mis nesaf.

Rhagor o fanylion

​Er mwyn gwarchod  y GIG.

Llofnodi’r ddeiseb hon

15 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon