Deiseb a wrthodwyd Mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus—amddiffyn y GIG

Rhaid i bawb wisgo mygydau wyneb mewn mannau cyhoeddus yng Nghymru am y tri mis nesaf.

Rhagor o fanylion

​Er mwyn gwarchod  y GIG.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Ni chasglwyd digon o lofnodion i gyfeirio’r ddeiseb at y Pwyllgor Deisebau.

Mae angen o leiaf 50 llofnod ar ddeiseb cyn y gellir ei hystyried yn y Senedd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi