Deiseb a wrthodwyd Avoid trade with China and the USA as much as possible.

China has evaded criticism on their reaction to COVID-19 and used the considerate weight of their economy to dismiss investigations. The USA has focused only on their economic situation over the health of their citizens. Both countries have shown a lack of empathy and concern for their citizens, this completely goes against the basic thoughts of most Welsh people. We are in a situation were we can disregard these influences and as a part of the 'UK' we should be supported. Investigate China!

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Nid yw pwerau dros fasnach ryngwladol wedi eu datganoli i’r Senedd nac i Lywodraeth Cymru. Cyfrifoldeb Senedd a Llywodraeth y DU yw’r pwerau hyn. Felly, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau gweithredu rydych yn gofyn amdanynt yn eich deiseb mewn modd ystyrlon.

Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU, a gallwch wneud hynny drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi