Deiseb a wrthodwyd Support any investigation into the origin of COVID-19.

The Australian government is using evidence for multiple sources around the world, to investigate the origin and reactionary methods to COVID-19.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Nid yw’n glir beth mae’r ddeiseb yn gofyn i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru ei wneud. Mae angen i ddeisebau alw ar y Senedd neu’r Llywodraeth i gymryd camau penodol.

Nid yw’n glir sut y dymunwch i Lywodraeth Cymru gefnogi ymchwiliad i darddiad COVID-19, nac os oes gennych ymchwiliad penodol mewn golwg. Gallwch geisio creu deiseb newydd sy’n cynnwys camau clir yr hoffech i’r Senedd neu Lywodraeth Cymru eu cymryd.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi