Deiseb Ailystyriwch y codiad i’r dreth gyngor ar gyfer ail gartrefi tra'i bod yn anghyfreithlon i deithio i ail gartrefi.

Mae codiad o 50% ar y dreth gyngor ar berchnogion ail gartrefi yn Sir Benfro. Yn ystod yr achosion o coronafeirws mae'n anghyfreithlon i deithio i ail gartref, ac felly ni ellir defnyddio'r cartrefi. Mae hwn yn benderfyniad derbyniol, gan ei fod yn lleihau’r posibilrwydd o lethu’r gwasanaethau iechyd gwladol. Ymddengys felly nad yw ond yn deg, o leiaf, y dilëir y codiad yn y dreth gyngor yn ystod yr amser y bydd yr heddlu yn dirwyo unrhyw un sy'n teithio i ail gartref.

Llofnodi’r ddeiseb hon

48 llofnod

50

Ar ôl casglu 50 llofnod...

Caiff pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod ei chyfeirio at y Pwyllgor Deisebau

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon