Deiseb a wrthodwyd Implement "ŵ" as a gender-neutral pronoun in the Welsh language

Introducing a new pronoun into the Welsh language, "ŵ", would allow people who identify as a third gender to be referred to in a way that reflects their identity.
Far a possessive, "Ei" still being used, but causing no mutation. For prepositions, the 3rd person ending could be used, but with "w", rather than "o" or "i". For example: "Arnw".
For gendered professions, such as "Athro", "y" could be added to the end, forming "Athry", "Adeilady", and "Meddygy".

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae iaith yn esblygu dros amser a daw geiriau newydd yn rhan o'r iaith pan ddaw ei defnydd yn gyffredin.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi