Deiseb a wrthodwyd Provide immediate emergency financial support for the Welsh Mountain Zoo during the Covid crisis.

The Welsh Mountain Zoo is a charity that is close to collapse as a result of the Covid crisis. As the only Zoo in North Wales it is vital to our economy, in providing educational experiences. They have recently invested heavily n new facilities for animals, including several endangered species, animals whose future is currently at risk.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch cyllid brys i sŵau eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200016

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi