Deiseb a wrthodwyd Ban all 5G wireless/mobile network masts from Wales because of health and environmental concerns

We, the undersigned, call on the Welsh Parliament to urge the Welsh Government, which has committed to the goals of the Well-being of Future Generations Act (2015) and to the remit of the Environment (Wales) Act (2016), to use their powers to immediately stop and ban the roll out of 5G and any further more powerful future 'Generation' wireless mobile network towers and masts from Wales. There's overwhelming evidence of the harmful effects of this technology on humans and on the environment

Rhagor o fanylion

5G+ will massively increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields radiation (RF-EMF's). An 'International appeal to stop 5G' (https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal) has been signed by over 289,000 scientists, doctors, environmental organizations and citizens from 211 nations and territories as of May 27th, 2020 – one of the increasing number of such appeals. There's also up to 10,000 peer reviewed papers on the dangers of RF-EMF's which includes 5G technology.

Some of the effects from 5G are said to include: lowered immune system, altered gene expression, cancers, DNA damage, and changes to the reproductive system to name but a few. Dr Sarah Starkey PhD, MSc, has also shown in her written evidence that there is a serious conflict of interest in terms of those who advise local and national government as well as the actual advise given. Under the scientific precautionary principle alone, the Welsh government has a duty to stop 5G + roll out in Wales.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn cadarnhau graddau pŵer y Senedd i wneud cyfreithiau newydd a diwygio cyfraith bresennol (a elwir hefyd yn gymhwysedd deddfwriaethol). Mae Atodlenni 7A and 7B o Ddeddf 2006 yn nodi’r materion sy’n gyfyngedig neu a gedwir yn ôl - h.y. meysydd lle y caiff Senedd y DU, nid Senedd Cymru, ddeddfu.
Mae pwerau sy’n ymwneud â’r rhwydwaith 5G wedi’u cadw yn ôl gan Senedd y DU yn rhinwedd y darpariaethau ar gyfer ‘Telathrebu’ o dan bennawd Pennod 9 o Atodlen 7A. O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.
Mae rhagor o wybodaeth am bwerau deddfwriaethol y Senedd i’w gweld yma:
https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx
Mae’n bosibl y byddwch am gyflwyno deiseb i Senedd y DU: https://petition.parliament.uk/

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi