Deiseb a gwblhawyd Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

Mae llawer o Gymry yn teimlo eu bod yn cael eu cadw dan glo yn annheg ar adeg pan mae pobl sy'n byw yn Lloegr yn cael mwy o ryddid. Maent yn poeni hefyd am eu swyddi a'u busnesau bach ac yn teimlo y bydd y safbwynt a gymerir gan lywodraeth Cymru yn rhwystro ymdrechion y llywodraeth ganolog i ddatgloi'r economi.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

96 llofnod

Dangos ar fap

5,000