Deiseb a gaewyd Mabwysiadu polisïau llywodraeth y DU o ran llacio’r cyfyngiadau symud

Mae llawer o Gymry yn teimlo eu bod yn cael eu cadw dan glo yn annheg ar adeg pan mae pobl sy'n byw yn Lloegr yn cael mwy o ryddid. Maent yn poeni hefyd am eu swyddi a'u busnesau bach ac yn teimlo y bydd y safbwynt a gymerir gan lywodraeth Cymru yn rhwystro ymdrechion y llywodraeth ganolog i ddatgloi'r economi.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

96 llofnod

5,000