Deiseb a gaewyd Dylid darparu o leiaf bedair awr y dydd o addysg fyw i bob disgybl tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19

Nid yw plant yng Nghymru wedi bod i’r ysgol ers 20 Mawrth a prin iawn yw’r addysg wyneb yn wyneb a ddarparwyd i ddisgyblion ysgolion gwladol. Rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn galw am o leiaf bedair awr o addysg wyneb yn wyneb yn fyw ar-lein bob dydd.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

100 llofnod

5,000