Deiseb a gaewyd Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

Mae pecynnau bwyd brys yn cyfrannu’n fawr at broblem sbwriel ar y ffyrdd yn ein cymunedau.
Rydym ni o’r farn y byddai argraffu rhif cofrestru’r cerbyd ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car yn helpu i leihau’r melltith costus hwn.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

8,341 llofnod

10,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb hon ar gyfer dadl

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried pob deiseb sy’n casglu mwy na 10,000 llofnod ar gyfer dadl