Deiseb Dylid argraffu rhif cofrestru cerbydau ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car

Mae pecynnau bwyd brys yn cyfrannu’n fawr at broblem sbwriel ar y ffyrdd yn ein cymunedau.
Rydym ni o’r farn y byddai argraffu rhif cofrestru’r cerbyd ar becynnau bwyd brys a werthir drwy ffenest y car yn helpu i leihau’r melltith costus hwn.

Llofnodi’r ddeiseb hon

8,117 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb hon ar gyfer dadl

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried pob deiseb sy’n casglu mwy na 5,000 llofnod ar gyfer dadl

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Rhannu’r ddeiseb hon