Deiseb a gwblhawyd Sicrhewch fod sticer ar gael i ddangos eich bod yn byw yng Nghymru.

Mae llawer o Gymry yn ofni am bobl yn dod i mewn a allai ddod â Coronafeirws. Mae’n rhaid i’r DVLA neu gynghorau lleol ddarparu’r sticer neu'r cerdyn dwyieithog hwn.

Rhagor o fanylion

Sticer fel hyn:

RWY’N BYW YNG NGHYMRU
LL10 XXX

Mae’n amlwg i'r heddlu ei weld ond gellid cael gwared arno’n hawdd pe bai angen.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

80 llofnod

5,000