Deiseb a wrthodwyd Reject a military medicine museum in Tiger Bay in favour of one exploring multiculturalism in Wales.

There have been unpopular proposals for a new military medicine museum to be erected in the Tiger Bay area of the Welsh capital, as the existing museum is looking to relocate from Surrey. This looks to be a divisive choice of relocation. Considering the old Butetown History and Arts museum was forced to close in recent years due to funding issues, why not build a new museum which is fitting of the history and multicultural make-up of the area to provide an adequate and appropriate replacement?

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae hwn yn fater i Gyngor Caerdydd, sy'n berchen ar y tir lle bwriedir lleoli'r amgueddfa, a bydd yn ddibynnol ar ganiatâd cynllunio. Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.
Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi