Deiseb a wrthodwyd Call upon English Government to investigate the wrongful conviction of David Morris. Clydach Case.

David George Morris’ was convicted of the most brutal murders ever committed in Britain. known as the Clydach Murders. New evidence has emerged that shows David Morris is Innocent A new book by John Morris details all the new evidence yet David Morris still remains in prison After 20 years.

Rhagor o fanylion

While Morris has spent almost two decades behind bars, he has always protested his innocence. Even a cursory examination of the case shows that he did not, and could not, have committed the crime.

Yet the Criminal Cases Review Commission repeatedly refuses to test the DNA that would clear him. So, as one of Britain’s worst miscarriages of justice, Morris remains in prison.

But a campaign has started with Mike O’Brien of the Cardiff Newsagent Three, and Paddy Hill of the Birmingham Six, and the membership – over 19,000 – is growing daily.

Please help us to publicise this case, and free an innocent man.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Nid yw materion yn ymwneud â’r system cyfiawnder troseddol wedi’u datganoli i Gymru. Rhaid i ddeisebau gyfeirio at fater y gall y Senedd neu Lywodraeth Cymru weithredu arnynt yn uniongyrchol ac, felly, ni allwn dderbyn y ddeiseb hon.

Mae rhagor o wybodaeth am bwerau a chyfrifoldebau’r Senedd i’w gweld yma: https://senedd.wales/cy/abthome/role-of-assembly-how-it-works/Pages/Powers.aspx

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi