Deiseb a wrthodwyd Create a "Tiger Bay Museum and Archive" in Cardiff Bay

Butetown History and Arts Centre closed down in 2016 due to a lack of funding. The Tiger Bay Heritage Exchange who are owners of the archive are currently looking for a new permanent premises.

We, the undersigned, petition Senedd Cymru to create a Tiger Bay Museum and Archive in Cardiff Bay to permanently house the archive along with other artefacts, and to ensure Black Welsh history and history of Tiger Bay is well-preserved for current and future generations.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto. Cyngor Caerdydd fyddai’n gyfrifol am gefnogi amgueddfa am hanes Tiger Bay ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater. Efallai y gallwn ystyried deiseb wahanol ynglŷn â datblygu amgueddfa genedlaethol am hanes Pobl Ddu Cymru.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi