Deiseb Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

O dan Teresa May, roedd maniffesto’r blaid Geidwadol yn cynnwys y nod o wahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol. Bron ddwy flynedd yn ddiweddarach, nid yw hyn wedi digwydd. Galwodd y ddeiseb hon ar y Pwyllgor Deisebau i ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru yn y cyswllt hwn, ac yna i wahardd y therapi os oes modd. Rhaid i’r weithred farbaraidd a homoffobig hon ddod i ben.

Llofnodi’r ddeiseb hon

142 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod y ddeiseb hon

Caiff pob deiseb â mwy na 50 llofnod ei thrafod gan y Pwyllgor Deisebau ar ôl iddi orffen casglu llofnodion

Ar ôl 5,000 llofnod...

Caiff deisebau sydd â mwy na 5,000 llofnod eu hystyried ar gyfer dadl yn y Senedd

Rhannu’r ddeiseb hon