Deiseb a gwblhawyd Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

O dan Teresa May, roedd maniffesto’r blaid Geidwadol yn cynnwys y nod o wahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol. Bron ddwy flynedd yn ddiweddarach, nid yw hyn wedi digwydd. Galwodd y ddeiseb hon ar y Pwyllgor Deisebau i ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru yn y cyswllt hwn, ac yna i wahardd y therapi os oes modd. Rhaid i’r weithred farbaraidd a homoffobig hon ddod i ben.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

144 llofnod

Dangos ar fap

10,000