Deiseb a gaewyd Ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru mewn perthynas â gwahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol

O dan Teresa May, roedd maniffesto’r blaid Geidwadol yn cynnwys y nod o wahardd therapi newid cyfeiriadedd rhywiol. Bron ddwy flynedd yn ddiweddarach, nid yw hyn wedi digwydd. Galwodd y ddeiseb hon ar y Pwyllgor Deisebau i ymchwilio i’r pwerau sydd gan Senedd Cymru yn y cyswllt hwn, ac yna i wahardd y therapi os oes modd. Rhaid i’r weithred farbaraidd a homoffobig hon ddod i ben.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

144 llofnod

10,000