Deiseb a wrthodwyd Rename Cardiff Bay, Tiger Bay to show pride in our diverse history.

As some of you may be aware cardiff bay used to be called tiger bay.
But in the redevelopment of the docks the cardiff council and Welsh government considered the name Tiger Bay as too exotic and so they changed it too cardiff bay. Trying to sweep away the diverse communities that lived there coining them slums.
This is wrong and so renaming the bay, tiger bay is the right step for cardiff and Wales to preserve our history and represent our colourful communities.

Rhagor o fanylion

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Cyfrifoldeb Cyngor Caerdydd yw penderfynu ar enw Bae Caerdydd. Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’n cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi