Deiseb a wrthodwyd Build a permanent Eisteddfod building at the centre of Wales

I would like a large building built at the centre of Wales to help promote cultural identity, not only to encourage Welsh culture, but to also help promote cultures around the world.

The national Eisteddfod has promoted cultural diversity for years, yet it is evident that more needs to be done to educate the public on why human diversity is important.

If we were to build such a building, it would help promote and teach adults and children alike to how rich and diverse humanity is.

Rhagor o fanylion

This building would have to look striking to the eye, to help it stand out, prominently to anyone who would visit.

It would be advised to structure is similar to Sain Ffagan, but circular to distribute cultures equally.

This would not replace the travelling Eisteddfod, but rather act as its HQ and a cultural hub which would be open all year round.

Investment in such a project would eventually pay for itself after a few years due to tourism.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Elusen yw'r Eisteddfod gyda'i lywodraethiant ei hun. Er bod yr Eisteddfod wedi derbyn cyllid trwy grant gan Lywodraeth Cymru, nid dyma ei prif ffynhonell incwm.

Mae penderfyniadau ynglŷn â'i cynlluniau yn y dyfodol yn fater i'r Eisteddfod.

O ganlyniad, nid yw’n bosibl i’r Senedd gymryd y camau y mae eich deiseb yn galw amdanynt.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi