Deiseb a wrthodwyd Remove Mark Drakeford as first minister

His dealing with lockdown is unacceptable, if he carries on this road it will destroy the Welsh economy and mass redundancy’s will be next. Coronavirus is here to stay we need to find a way to deal with it while our economy starts moving, our extended lockdown and by today’s statements will be here for a long time.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Mae prosesau sefydledig ar gyfer diswyddo Gweinidogion, gan gynnwys etholiadau neu gynigion o ddiffyg hyder yn y Senedd.

Os ydych chi'n poeni am bolisi neu benderfyniad penodol sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru, fe allech chi gychwyn deiseb ynglŷn â hynny.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi