Deiseb a gaewyd Dysgwch blant Cymru am sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia

Rhaid cynnwys sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia yn y cwricwlwm. Mae’r hanes yn cael ei gyfleu fel uniad hyfryd dwy wlad dra gwahanol ond mewn gwirionedd, mae’n anwybyddu hanes hawliau dynol. Roedd bob amser yn cael ei addysgu fel ffordd o gadw’r iaith Gymraeg yn fyw drwy ei chyflwyno i un o wledydd De America, ond mewn gwirionedd cafodd pobl Cymru eu cyflwyno i Batagonia i “wareiddio” cymunedau, sy’n deillio o ideolegau hiliol ac nid yw hynny’n cael ei addysgu mewn ysgolion.

Rhagor o fanylion

Adnoddau:

Welsh in Patagonia, Lucy Taylor
The Welsh in Patagonia, Jeremy Wood
The Welsh Way of Colonisation in Patagonia: The International Politics of Moral Superiority, Lucy Taylor
Patagonia, an Example of Welsh ‘Colonialism’, Darren Devine

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

103 llofnod

10,000