Bydd Etholiad y Senedd yn cael ei gynnal ar 6 Mai 2021.

Mae’r broses ddeisebau wedi cau dros dro yn ystod ymgyrch yr etholiad. Bydd deisebau’n ailagor ar ôl yr etholiad.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi cwrdd am y tro olaf, a bydd deisebau’n cael eu trafod gan bwyllgor newydd pan fydd wedi cael ei sefydlu.

Mae rhagor o wybodaeth am Etholiad y Senedd 2021 i’w chael yn senedd.cymru/etholiad

Cofrestrwch i bleidleisio
www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Deiseb a gwblhawyd Dysgwch blant Cymru am sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia

Rhaid cynnwys sut y gwnaeth Cymru wladychu Patagonia yn y cwricwlwm. Mae’r hanes yn cael ei gyfleu fel uniad hyfryd dwy wlad dra gwahanol ond mewn gwirionedd, mae’n anwybyddu hanes hawliau dynol. Roedd bob amser yn cael ei addysgu fel ffordd o gadw’r iaith Gymraeg yn fyw drwy ei chyflwyno i un o wledydd De America, ond mewn gwirionedd cafodd pobl Cymru eu cyflwyno i Batagonia i “wareiddio” cymunedau, sy’n deillio o ideolegau hiliol ac nid yw hynny’n cael ei addysgu mewn ysgolion.

Rhagor o fanylion

Adnoddau:

Welsh in Patagonia, Lucy Taylor
The Welsh in Patagonia, Jeremy Wood
The Welsh Way of Colonisation in Patagonia: The International Politics of Moral Superiority, Lucy Taylor
Patagonia, an Example of Welsh ‘Colonialism’, Darren Devine

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

103 llofnod

10,000