Deiseb a wrthodwyd Erect a statue of Shirley Bassey in Cardiff

To commission a statue of the singer Shirley Bassey who has been a proud ambassador for Cardiff and Wales.

She represents the diversity and talent of our small country and given that her career has spanned a number of decades surely deserves something permanent in Cardiff to honour her achievements.

Rhagor o fanylion

Recent events have made people more aware of our history and what figures we honour and celebrate with statues and monuments.

Shirley Bassey is someone who came from humble beginnings in the old Tiger Bay of Cardiff who went on to achieve great success while still remembering her Cardiff/Welsh roots. Something permanent in the Welsh capital in honour of her would be a refreshing addition to the usual monuments and statues that we see of male aristocrats and landowners.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae’n ymwneud â rhywbeth nad yw’r Senedd na Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano.

Mae comisiynu cerflun o Shirley Bassey yng Nghaerdydd yn fater i Gyngor Caerdydd. Ni all deisebau i’r Senedd ymwneud â mater y mae gan awdurdod lleol gyfrifoldeb gweithredol drosto ac, felly, ni allwn dderbyn deiseb sy’n ymdrin â’r mater hwn.

Yn hytrach, gallech ystyried cysylltu â Chyngor Caerdydd neu’ch cynrychiolydd lleol i drafod y mater.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi