Deiseb a wrthodwyd We the Welsh People call for the immediate resignation of Mark Drakeford.

Mark Drakeford's cautious approach to COVID-19 will cripple Wales.

Rhagor o fanylion

We understand the need to protect our country, however his approach appears to be more aimed at standing his ground against the rest of the UK and not for the benefit of the people of Wales.

Mark Drakeford has lost touch with the people of Wales and should step down immediately. The Welsh people should be given the opportunity to gradually lift lock down rules. We are being forced into a position that will affect many sectors of the country if things do not improve. His defiant approach will cost thousands of businesses and families if he continues to force such tight restrictions.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae'n ymwneud â phenodiadau neu ymddiswyddiadau.

Ni allwn dderbyn deisebau ynglŷn â phenodiadau neu ymddiswyddiadau drwy broses ddeisebau’r Senedd. Mae hyn yn cynnwys galw am ddiswyddo Gweinidogion, ymddiswyddo neu am bleidlais o ddiffyg hyder.

Os ydych chi'n poeni am bolisi neu benderfyniad penodol sy'n gyfrifoldeb y Senedd neu Lywodraeth Cymru, fe allech chi gychwyn deiseb ynglŷn â hynny.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi