Deiseb a gwblhawyd Gwneud hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn orfodol i bob Cynghorydd etholedig ac Aelod o'r Senedd yng Nghymru

Mae hiliaeth strwythurol yn rhoi grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru o dan anfantais sylweddol. Mae gan bob cynrychiolydd etholedig a ariennir gan drethdalwyr ddyletswydd i gynnal egwyddorion tegwch a chydraddoldeb i bawb. Bydd hyfforddiant gwrth-hiliaeth yn rhoi gwell dealltwriaeth iddynt o hiliaeth strwythurol ac yn rhoi’r offer iddynt i’w helpu i'w ddatgymalu. Mae hwn yn bwysig i symud y sgwrs yn ei blaen ar lefel genedlaethol a lleol.

Mae’r Pwyllgor Deisebau wedi trafod y ddeiseb hon

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

142 llofnod

Dangos ar fap

10,000