Deiseb a wrthodwyd Allow gyms and leisure centers to reopen.

We see gym's and leisure center's as essential services. General health and fitness being the best defence against viral diseases. The longer they remain unable to operate the less likely they are going to be there when things return to normal.

Pam gwrthodwyd y ddeiseb hon?

Mae deiseb yn bodoli eisoes ar y mater hwn. Ni allwn dderbyn deiseb newydd os oes un yn bodoli eisoes ar fater tebyg iawn, neu os yw’r Pwyllgor Deisebau wedi ystyried deiseb debyg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae deiseb arall ynghylch ailagor campfeydd a chanolfannau hamdden eisoes yn casglu llofnodion: https://deisebau.senedd.cymru/deisebau/200093

Byddech yn fwy tebygol o gael canlyniad ar y mater hwn pe baech yn llofnodi a rhannu’r un ddeiseb.

Dim ond deisebau nad ydynt yn bodloni’r safonau ar gyfer deisebau y byddwn yn eu gwrthod

Mae deisebau a wrthodwyd yn cael eu cyhoeddi yn yr iaith y cawsant eu cyflwyno ynddi