Deiseb a gaewyd Deddfu i atal newid enwau Cymraeg tai.

Mae ‘na batrwm hyd a lled Cymru lle mae perchnogion newydd yn newid enwau tai i’r Saesneg.

Rhagor o fanylion

Sydd rhaid mynd yn bell i weld tystiolaeth!

Mae’r wlad yn colli ei etifeddiaeth mewn camau bychain.

Rhaid atal hyd i’r cenedlaethau sydd i ddod, beth bynnag eu iaith.

Mae’r Pwyllgor Deisebau bellach yn ystyried y ddeiseb hon

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn trafod pob deiseb sydd â mwy na 50 llofnod

Rhagor o wybodaeth am drafodaethau’r Pwyllgor Deisebau ynghylch y ddeiseb hon

18,103 llofnod

5,000

Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried y ddeiseb hon ar gyfer dadl

Mae’r Pwyllgor Deisebau yn ystyried pob deiseb sy’n casglu mwy na 5,000 llofnod ar gyfer dadl